Du khách lũ lượt rời Indonesia sau động đất làm 98 người chết