Dụ gái bán dâm vào nhà nghỉ, chích điện cưỡng đoạt tài sản