Dù có sẳn tiền thì bạn cũng đừng nên mua iPhone 6 vào lúc này