Dù chỉ hút 1 điếu thuốc/ngày, nguy cơ mắc bệnh tim tăng 50%