Dự báo thời tiết ngày 27.1: Người dân cổ vũ U23 Việt Nam trong mưa rét