Dự báo thời tiết hôm nay (8.11): Mưa lớn tiếp tục ở miền Trung, dự báo 24 giờ tới lũ có khả năng lên trở lại