Dự báo thời tiết hôm nay 11/11: Bão số 13 tăng cấp, diễn biến khó lường