Dự báo thời tiết 9/8: Vùng áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới