Dự báo thời tiết 9/11: Biển Đông sắp hứng áp thấp nhiệt đới