Dự báo thời tiết 6/8: Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông