Dự báo thời tiết 23.11: Sau khi bao phủ Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ, giá rét lan sâu vào Nam Trung Bộ