Dự báo Thái Lan trong 10 ngày tới mưa lớn, đội bóng nhí sẽ ra sao?