Dự án điện mặt trời gần 14 triệu USD tại Quảng Bình: Nguy cơ thành phế liệu