Dự án Đặc khu Vân Đồn đã đầu tư 55.000 tỷ đồng kết nối hạ tầng