Dự án BOT nghìn tỷ đồng ở Huế chưa hết hạn bảo hành đã hỏng