Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ