Đồng Nai dùng máy múc phá bỏ công trình lấn chiếm vỉa hè