Động đất Iraq – Iran: Thương vong tăng mạnh, lên tới 7.500 người