Động đất Indonesia: Du khách ùn ùn tháo chạy khỏi đảo thiên đường