Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk vui mừng ngày Tết Độc lập