Donald Trump lại nặng tay, Trung Quốc bị giáng đòn đau lịch sử