Đón không khí lạnh vào giữa tuần, miền Bắc có mưa giông diện rộng