Đốn hạ hàng loạt cây dầu trên 100 năm tuổi vì mất an toàn giao thông?