Dọn dẹp sân, người phụ nữ kinh hoàng phát hiện tử thần ngay trên đầu