Đội xe tăng của Việt Nam được sỹ quan Nga khen ngợi