Đối tượng livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn' cho rằng mình bị lợi dụng để PR?