Đối tượng dùng bom giả cướp hơn 1 tỷ đồng ở Bắc Giang bị bắt

15/0,504