Đối tượng có 4 tiền án đánh cảnh sát giao thông khi bị bắt vì đi ngược chiều