Đôi trẻ bị bắt gặp đang "mây mưa" trong quán trà sữa ở Thái Nguyên