Đối thủ tại ASIAD 2018 gửi lời cảnh báo tới Olympic Việt Nam