Đôi nam nữ lạng lách xe, thách thức cảnh sát bị phạt 7,3 triệu đồng