Đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà, cướp bé gái 20 ngày tuổi