Đôi nam nữ bị cướp tài sản trị giá hơn trăm triệu đồng rồi bắt viết giấy ghi nợ