"Đòi lại" đội tuyển, Bầu Đức cô độc tuyên chiến trong nội bộ VFF