Đòi không được tiền tại đám tang, quay sang giết người