Đồi cỏ hồng ở Gia Lai hút khách chụp hình 'sống ảo'

13/1,001