Độc đáo: Nuôi loài tôm hung dữ trong lồng nhựa, bán 1,2 triệu/kg