Độc chiêu 'trốn' giá điện cao: Dùng nhiều không lo hóa đơn đắt đỏ