Đoạt mạng người tình vì bị đuổi ra khỏi nhà lúc rạng sáng