Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư