Doanh nghiệp nội, ngoại 'tranh nhau' đầu tư vào cà phê