Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB và XH tặng quà Tiểu đoàn 32 Đảo Mắt

13/0,494