Đoàn tàu container hàng hóa đầu tiên kết nối Việt Nam-Trung Quốc