Đờ tử cung sau sinh, một sản phụ thoát chết nhờ ứng dụng kỹ thuật mổ B-Lynch