Đỗ Mỹ Linh vào Top 20 Hoa hậu Nhân ái của "Miss World"