Đỗ Mỹ Linh tiết lộ chuyện hậu trường ít biết ở Hoa hậu thế giới