Đỡ lễ ăn hỏi, cô gái phát hiện bí mật động trời của bố đẻ