Đọ độ nóng bỏng của các 'bóng hồng' bên đời Cường Đô La