Đổ cả ngàn lít rượu vào thân cây tre, thanh niên trẻ thu về lãi lớn