DJ Tít, BigDaddy gây tranh cãi khi 'nhảy lao ra khỏi xe'